Arvelighed

Fuglenes arvelighed

Efter flere debatter omkring forskellige arveligheder vil jeg her gerne komme med mine favoritter og deres arvelighed :
Lutino/Albino (er i samme klasse da det blot er den blå/grønne version af samme arvelighed men dette kan selvfølgelig give ekstra udfordringer)
For at starte med lidt teori så har han undulaten  2 X-kromosoner og hunner 1 X-kromoson samt et 1 Y-kromoson og Y kromosonet oppebærer ingen gener, dette betyder i praksis at det kun er han undulater der kan bærer genet videre (skjult- være split for variteten)   Lutino og Albino :  Samme regler for Lutino og Albino (husk hunner kan ikke være split)

Samme regler for Lutino og Albino (husk hunner kan ikke være split)

1,0 (han) 0,1 (hun) Forventet unger
lutino Lutino Lutino hannerLutino hunner
Lutino Normal * Normal / lutino hanner **Lutino hunner
Normal / Lutino Lutino Normal / Lutino hannerLutino hanner
Normal hunner
Lutino hunner
Normal / Lutino Normal Normal / Lutino hanner
Normal hanner
(ingen synlig forskel kan kun konstanteres ved kontrol parring) Normal hunner
Lutino hunner
Normal Lutino Normal / Lutino hanner Normal hunner

* = Normal er øvrige ikke kønsbundne variteter,  **= / skrives normalt  efter varitetsnavnet for at synliggører evt arvelighed her lutino

 Lacewing :

Samme regler for hvid og gul lacewing (husk hunner kan ikke være split)

1,0 (han) 0,1 (hun) Forventet unger
Lacewing Lacewing Lacewing hanner Lacewing hunner
Lacewing Normal Normal / Lacewing hanner Lacewing hunner
Normal / Lacewing Lacewing Normal / Lacewing hanner Lacewing hanner
Normal hunner
Lacewing hunner
Normal / Lacewing Normal Normal / Lacewing hanner Normal hanner
(ingen synlig forskel kan kun konstanteres ved kontrol parring)
Normal hunner
Lacewing hunner
Normal Lacewing Normal / Lacewing hanner Normal hunner

Sammen parring af Ino med Lacewing  ( Ino er dominant i forhold til Lacewing og Isabel ) :

1,0 (han) 0,1 (hun) Forventet unger
Lacewing Lacewing 100 % Lacewing
Isabel Lacewing 100 % Isabel (alle hanner split Lacewing)
Ino Lacewing Alle Ino’er (alle hanner split Lacewing)
Lacewing Ino 50 % Ino / Lacewing Hanner50 % Lacewing hunner
Ino / Lacewing Ino 25 % Ino hanner25 % Ino / Lacewing hanner
(ingen synlig forskel kan kun konstanteres ved kontrol parring)
25 % Ino hunner
25 % Lacewing hunner
Ino / Lacewing Lacewing 25 % Ino / Lacewing hanner 25 %  Lacewing hanner
25 % Ino hunner
25 % Lacewing hunner
Lacewing Isabel 50 % Isabel / Lacewing hanner 50 % Lacewing hunner
Ino Isabel 50 % Normal / Isabel / Ino hanner 50 % Ino
Isabel Ino 50 % Normal / Isabel / Ino hanner 50 % Isabel
Lacewing Normal 50 % Normal / Lacewing hanner 50 % Lacewing hunner

For at gøre dette lidt mere spændene er der selvfølgelig også farverne grøn og blå der skal med i udregningen hvis man ønsker en yderligere nedbrydning
f.eks kan lutino x lutino godt give en albino unge,  men mere omkring dette senere  – håber dette kan være til hjælp for forståelse af disse varieteter som vi er mange der ynder.