Vores opdræt af udstillingundulater

Vi er op startet igen efter en pause på ca. 6 år. Her lå vi meget stille men var stadig medlem af klubben men opdrættede ikke undulater. Vi har forsøgt fra vores ynglesæson 2001/2002 specialiseret os i Ino avl (Lutino og Albino evt. lacewing) som vi gerne vil lave en god stamme af, vi har fået avls materiale fra 2 forskellige steder som vi så nu er ved at bygge sammen med vores øvrige fugle. Men dette arbejde tager lang tid da Ino ikke helt har de kvaliteter som øvrige udstillingsundulater. Vi forventer i vores 24 yngle bure at kunne lave ca.50 – 100 unger pr. sæson hvilket ikke er ret meget, men det er vigtigere at det er de rigtige unger vi får lavet så vi kan bruge de fleste i den videre avl herunder også at have gode nok fugle til at køre ind på Ino  stammen.  Vi har de sidste år Indkøbt enkelte fugle fra Tyskland til at indgå i avlen.

Vi har fra ynglesæson 2016 været  overgået og brugt samme frøblanding som bruges af flere på Sjælland.

  

Som tilskudsfoder brugte vi en færdig æg-blanding (foto af tidligere – udgået ægblanding) som tilsættes urter og evt. mineraller samt animalsk protein hvilket betyder der IKKE skal gives yderligere ellers kan det gå ud over ungerne. Som erstatning for spiret frø som jeg pga arbejder har været lidt ustabil med har vi de sidste ynglesæsoner brugt  Perle Morbide som erstatning i stedet.

Der er i yngleburene altid grit og mineraler samt piksten som de selv kan tage efter behov – desuden får de også sepia skaller (igen for mineraler og kalk tilskuddet skyld)

Som bundlag bruges der i voliere fyringspiller og i ynglebure bruges groft savsmuld/bøgeflis, i redekasser er der finere savsmuld
De får hver dag rent drikkevand, vi fodre kun 1 gang i døgnet pga. vores arbejdsrytmer og det har indtil nu virket tilfredsstillende.

Ud over vores daglige arbejde med undulaterne er vi også deltager i kreds 2’s aktiviteter samt Holbæks fugleforening så snart tiden tillader dette.

Vi vil varmt anbefale at alle der ønsker at have en interessent og spænderne fugl, så er undulaten er oplagt emne, den skal ikke have levende foder  og har en mængde forskellige varieteter hvilket gør avls arbejdet endnu mere fascinerende, fuglen som alle kender og som mange holder som tamfugl, er en fugl der helt klart giver sine ejer et godt forhold til undulatsporten, så uanset om man ønsker en enkelt tam eller vil lave avlsarbejde med udstilling på DM (som er den ultimative udstilling her i landet) så er der mange timer glæde i denne sport.

Vi er medlem af Dansk Undulat Klub (KS) samt  AZ i Tyskland (49164) for at kunne få så meget information som muligt om udviklingen inden for hobbyen.